Lidkaart

Er wordt gewerkt met een beurtensysteem met keuze in het aantal beurten per kaart. De lidkaart is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum. Na 1 jaar vervallen de niet gebruikte beurten. Beurten van het ene lid kunnen niet worden overgedragen naar een ander lid. 

Je kan zelf beslissen hoeveel je komt trainen en hiervoor hebben we speciaal verschillende soorten beurtenkaarten: 10, 20, 30, 50, 60 of 80 beurten kaarten. 

Hoeveel beurten nog resteren op uw kaart of wanneer die ten einde is, kan u steeds voor of na de trainingen navragen of gebruik onze app. Het is uw verantwoordelijkheid om dit voldoende na te gaan.

Wanneer uw lidkaart vervallen of opgebruikt is, dient u dit op de eerst volgende training in orde te brengen. Zo niet zal u bij aanvang van iedere volgende training per les het hoogste beurtentarief moeten betalen totdat u een nieuwe beurtenkaart heeft. Indien dit niet wordt nageleefd, zal u op de training geweigerd worden. Indien u beslist om niet verder te komen trainen na uw opgebruikte beurtenkaart, dan dienen de trainingen die nog werden meegevolgd na het vervallen van uw lidkaart nog vereffend te worden. Indien dit niet gebeurd, zal u gecontacteerd worden.

De lidkaart wordt iedere les opgehaald voordat de training begint. Zorg ervoor dat u de kaart steeds bij heeft.