Jan Hemelsoen

3e Dan JKA

1e Dan VVA

ヘメルセン

ヤン

Initiater gediplomeerd bij Sport Vlaanderen

Instructeur B bij Sport Vlaanderen