Gichin Funakoshi

Funakoshi

Gichin Funakoshi werd geboren in 1868 in Shuri, Okinawa en stamde af uit een familie van samurai. Op elfjarige leeftijd had hij al naam gemaakt als beoefenaar van vechtkunsten en oefende hij onder leiding van twee grote meesters uit die tijd.

Na jaren van intensieve training en het ontwikkelen van uitzonderlijke vaardigheden demonstreerde hij in 1922 voor het eerst karate in het openbaar in Japan. Het enorme succes zorgde ervoor dat karate al snel populair werd en zich verspreidde over gans Japan. Samen met elementen uit andere Japanse vechtkunsten werd uit het Okinawa-te het moderne Japanse karate-do geboren waarbij naast de fysieke ontwikkeling ook de mentale zelfontplooiing van groot belang was. 

Na het oprichten van de Shotokan-dojo in 1939, werd in 1949 de Japan Karate Associatie opgericht met Gichin Funakoshi aan het hoofd. Hierdoor boekte karate een snelle technische vooruitgang en bovendien maakte deze organisatie het voor de meesters mogelijk om hun krachten te bundelen, wat leidde tot de huidige vorm van karate in zijn aspecten van zelfverdediging, fysieke ontwikkeling en sport.

Toen meester Funakoshi in april 1957 stierf, telde zijn kunst reeds duizenden aanhangers die ervoor zorgden dat karate over de hele wereld werd verspreid. Gichin Funakoshi mag dan ook werkelijk als de vader van het moderne karate worden beschouwd.